Din 1 septembrie, cardul de sănătate este obligatoriu

Începând cu data de 1 septembrie 2015 cardul naţional de sănătate devine unicul instrument de decontare şi validare a serviciilor medicale în sistemul public de sănătate pentru asiguraţii cu vârsta de peste 18 ani, scrie www.turnulsfatului.ro. Cu toate acestea, numărul cardurilor neridicate de sibieni de la CAS Sibiu este de 2.884. Din totalul cardurilor emise pentru judeţul Sibiu - 310.729, un număr de 27.479 carduri au fost returnate CAS Sibiu, iar 23.276 dintre acestea au fost trimise pentru distribuire medicilor de familie aflaţi în contract cu CAS Sibiu. 
N-ai card, folosești adeverința
”Asiguraţii care, din motive personale sau religioase, refuză utilizarea cardului de sănătate, vor depune o cerere în scris la Casa de Asigurări în care vor menţiona motivele refuzului şi vor restitui cardul de sănătate, în cazul în care l-au primit. Accesul la servicii medicale se va realiza pentru aceşti asiguraţi în baza unei adeverinţe de înlocuire a cardului de sănătate cu termen de valabilitate de trei luni. Adeverinţa nu trebuie să rămână la furnizorul de servicii medicale, ea va fi prezentată ori de câte ori asiguratul solicită acordarea unui serviciu medical”, potrivit directorului CAS Sibiu, Florin Cioloboc. Asiguraţii cărora până la această dată nu li s-a emis cardul de sănătate pot beneficia de servicii medicale fără prezentarea acestuia. Numărul cardurilor refuzate de sibieni ”pe motive religioase sau de conştiinţa”, sunt în număr de 220, adeverinţele înlocuitoare pentru aceaste situaţii având o valabilitate de 90 de zile.
15 lei pentru un card nou
Asiguraţii care au pierdut sau deteriorat cardul de sănătate vor solicita CAS Sibiu eliberarea unui card duplicat; aceştia vor depune în acest sens o cerere şi vor achita contravaloarea noului card şi a cheltuielilor de distribuire prin servicii poştale, în valoare de 15,5 lei. Până la primirea noului card de sănătate, asiguraţii vor avea acces la servicii medicale în baza unei adeverinţe de înlocuire a cardului de sănătate ce li se va înmâna în momentul în care vor depune cererea pentru emiterea cardului duplicat.
Până acum 1.611 sibieni au solicitat CAS Sibiu eliberarea unui card duplicat ca urmare a declarării pierderii, furtului sau deteriorării cardului primit sau din cauza modificării datelor personale ale acestora. Cardurile sesizate ca fiind defecte - fiind necesară şi în acest caz tipărirea unui alt card - au fost în număr de 366 , dar costurile acestea vor fi suportate de firma care produce caredurile.
Asiguraţii care nu au intrat încă în posesia cardului pot să verifice dacă li s-a emis acest document prin accesarea serviciului pus la dispoziţie de Casă Naţională de Asigurări de Sănătate la adresa http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html sau se pot adresa caselor de asigurări de sănătate în evidenţa cărora se află pentru verificare şi, după caz, eliberarea cardului de sănătate. Potrivit Casei de Asigurări de Sănătate Sibiu numărul serviciilor validate cu cardul de sănătate a depăşit încă din luna mai numărul serviciilor acordate în vechiul sistem de validare.
Un produs Blogger.