85 de locuri de muncă în Germania

EURES România dispune de 85 de posturi pentru muncitorii calificaţi în diverse meserii, care doresc să lucreze în Germania, pentru ocuparea cărora se va organiza selecţie la Sighişoara , judeţul Mureş în luna octombrie 2015. Angajatori germani reprezentaţi de compania Unique Personalservice GmbH oferă locuri de muncă pentru următoarele meserii: operator stivuitor (15 posturi), comisionar (15 posturi), hamal (10 posturi), muncitor în metalurgie (9 posturi), electrician (6 posturi), mecanic auto (5 posturi), sudor MIG-MAG (5 posturi), mecanic instalaţii (5 posturi), operator CNC (3 posturi), instalator/montator instalaţii de gaz (3 posturi), lucrător în depozit (3 posturi) mecanic utilaje prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului (2 posturi), sculer (2 posturi) zugrav – vopsitor (2 posturi).
Pentru ocuparea posturilor vacante sunt solicitate persoane care au calificare profesională încheiată, experienţă în domeniu, permis de conducere categoria B, precum şi cunoştinţe bune de limba germană. 
Salariul oferit este de 8,80 – 12,80 euro brut/oră, conform contractelor colective de muncă în respectivele domenii de activitate, iar durata contractelor de muncă este pe o perioadă nedeterminată. Angajatorii oferă sprijin în vederea găsirii unei locuinţe.
Persoanele cu domiciliul în judeţul Sibiu care corespund cerinţelor posturilor oferite, trebuie să se adreseze Asistentului EURES din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, strada Morilor  nr 51A, camera 440, telefon 0269.210882 int.119, pentru a fi înregistrate în baza de date pentru muncă în străinătate şi pentru a primi invitaţie de participare la selecţie. Înregistrarea în baza de date se realizează pe baza următoarelor documente:
-copie act de identitate sau pașaport (valabilitate minim 6 luni);
-C.V model  Europass (cu fotografie) în  limba germană (Lebenslauf);
-cazier judiciar în original din care să reiasă că persoanele nu au antecedente penale (termen de valabilitate 6 luni);
-adeverinţă de la medicul de familie, cu menţiunea „Clinic sănătos/Apt pentru muncă”.
Un produs Blogger.