Caravana pentru securitate şi sănătatea în muncă ajunge la Moşna

Angajaţii şi producătorii individuali din comuna Moşna şi comunele limitrofe din judeţul Sibiu, vor participa la sesiuni de informare şi educare în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea la locul de muncă în cadrul unei Caravane SSM desfăşurate în perioada 28-29 august 2015, anunţă www.mediasinfo.ro. Evenimentul este organizat de Fundaţia Romtens şi face parte din activităţile proiectului „Dezvoltarea Resurselor Umane în 19 Comunităţi Rurale din Regiunile Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia – PSCR2″, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeşte în oameni!” implementat la nivelul a 19 comunităţi rurale din 19 judeţe.
Caravanele de Securitatea şi Sănătatea în Muncă se adresează angajaţilor şi producătorilor agricoli individuali şi vizează stimularea aplicării legislaţiei privind securitatea şi sănătatea muncii în întreprinderile şi în gospodăriile individuale din agricultura de subzistenţă, din cele 19 comunităţi rurale incluse în proiectul „Dezvoltarea Resurselor Umane în 19 Comunităţi Rurale din Regiunile Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia.
Un produs Blogger.