Angajări la Serviciul Public de Ecologizare Mediaș

Având în vedere prevederile H.G. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare și în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea 53/2003 – Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare,
Serviciul Public de Ecologizare cu sediul în municipiul Mediaș, Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 13, organizează în data de 13.10.2015 și 19.10.2015 orele 10.00  concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant, pe perioadă nedeterminată,  respectiv:
-sofer treapta I, în cadrul Compartiment Parc auto
CALENDAR DESFĂȘURARE CONCURS
Publicarea anunţului 18.09.2015
Perioada de înscriere 21.09.2015 - 02.10.2015 orele 09:00-13:00
Dată limită depunere dosare 02.10.2015 ora 13.00
Selecția dosarelor 06.10.2015
Afişarea rezultatelor în urma selecţiei dosarelor 07.10.2015
Data limită pentru depunerea contestaţiilor 08.10.2015
Soluţionarea contestaţiilor 09.10.2015
Afişarea soluţionării contestaţiilor 09.10.2015
Proba practica 13.10.2015 ora 10:00
Afişarea rezultatelor 14.10.2015
Data limită pentru depunerea contestaţiilor 15.10.2015
Soluţionarea contestaţiilor 16.10.2015
Afişarea soluţionării contestaţiilor 16.10.2015
Interviu 19.10.2015 ora 10.00
Afişarea rezultatelor 20.10.2015
Data limită pentru depunerea contestaţiilor 21.10.2015
Soluţionarea contestaţiilor 22.10.2015
Afişarea soluţionării contestaţiilor 22.10.2015
Afişarea rezultatelor finale 22.10.2015

AICI găsiți și alte detalii despre acest concurs.
Un produs Blogger.