Angajări la Apa Târnavei Mari Mediaș

Apa Târnavei Mari Mediaș angajează „Electrician” pentru Staţia de Tratare Apă Potabilă Mediaş.
Cerinţele postului:
Bune cunoştinţe în următoarele activităţi/domenii:
-instalaţii electrice de joasă tensiune la consumator;
-aparate pentru instalaţii de joasă tensiune;
-tablouri de distribuţie;
-aparate de măsură şi control;
-instalaţii de iluminat şi forţă;
-automatizări, acţionari electrice;
-instalaţii de protecţie a clădirilor şi a liniilor aeriene de joasă tensiune;
-accidente produse de electricitate;
-norme de securitate şi sănătate în muncă;
-obligaţii generale ale angajaţilor privind securitatea şi sănătatea în muncă.
Dosarul se va depune la sediul societăţii până la data de 15.10.2015 şi va cuprinde:
-cerere de angajare;
-curriculum vitae;
-copie buletin/carte de identitate;
-copie diplomă/certificat de absolvire a liceului sau a şcolii profesionale în calificarea de electrician-electromecanic sau electrician-automatist;
-adeverinţă medicală din care să reiasă că solicitantul este ,,apt de muncă”.
Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0269/841425, interior 15, Birou Resurse Umane.
Un produs Blogger.