Important: Ai aceste bunuri? Nu mai primești ajutor de încălzire în această iarnă

Bunuri imobile:
– clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu  şi a anexelor gospodăreşti ;
– terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăesc 1.000  mp în zona urbană şi 2.000 mp in zona rurală.
Bunuri mobile (aflate în stare de funcţionare):
1. Autoturism/Autoturisme  şi/sau   motocilcletă/motociclete  cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora ,precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile.
2. Mai mult de un autoturism/motocicletă .
3.Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze.
4. şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul personal al persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”.
5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată.
6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale.
7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate   hidraulic, mecanic sau electric.

Depozite bancare  cu valoare  de peste 3.000 lei.
Terenuri/animale şi/sau păsări:
Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respective suma de 2.500 euro pentru familie.
NOTĂ: Deţinerea  unuia  dintre  bunurile  menţionate  în  această  listă conduce la  excluderea  acordării   ajutorului   pentru   încălzirea  locuinţei.

Un produs Blogger.