Angajări la Apa Târnavei Mari Mediaș

Apa Târnavei Mari, cu sediul în Mediaş, str. Gravorilor, nr.2A, angajează „Laborant analize fizico-chimice flux tehnologic domeniul apei”, pentru Sucursala Dumbrăveni.

Cerinţele postului:
Studii medii profil chimic sau echivalent
Vechimea în domeniu nu este obligatorie
Bune cunoştinţe în următoarele domenii:
Prelevarea probelor de apă conform standardelor de prelevare în vigoare;
Analize fizico-chimice specifice domeniului apei;
Tehnologia tratării apei pentru potabilizare;
Norme de securitate şi sănătate în muncă şi de mediu;
 Obligaţii generale ale angajaţilor privind securitatea şi sănătatea în muncă.

Dosarul se va depune la sediul societăţii până la data de 25.11.2015 şi va cuprinde:
cerere de angajare;
curriculum vitae;
copie buletin/carte de identitate
copie diplomă/certificat de absolvire a liceului sau a şcolii profesionale în calificarea de laborant, tehnician ecolog sau similar;
adeverinţă medicală de la medicul de familie, din care să reiasă faptul că este „apt de muncăˮ.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0269/841 425, interior 15.
Un produs Blogger.