Pompierii din Mediaș și Sibiu verifică localurile în minivacanța de 1 decembrie

Peste  400 de cadre ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Cpt. Dumitru Croitoru” al județului Sibiu, cu peste 40  de mijloace tehnice vor fi la datorie pe timpul minivacanţei de 1 Decembrie pregătiţi să intervină, pentru asigurarea misiunilor destinate protecţiei şi siguranţei cetăţenilor. De asemenea,  rezerva de personal a Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Cpt. Dumitru Croitoru” al județului Sibiu, asigură, în caz de nevoie, gestionarea, cu promptitudine şi eficienţă, a situaţiilor de urgenţă. În scopul optimizării misiunilor orientate spre siguranţa comunităţii, echipajele serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă vor asigura sprijinul autorităţilor administraţiei publice locale şi populaţiei în cazul posibilelor manifestări ale fenomenelor hidro-meteorologice. Premergător şi în timpul minivacanţei de 1 Decembrie, inspectori de prevenire desfăşoară, la nivel județean, activităţi de îndrumare şi control, pe linia respectării măsurilor de apărare şi stingere a incendiilor la operatori economici cu activităţi în domeniile comerţ, alimentaţie publică şi de agrement (cluburi, baruri, discoteci). Pe lângă identificarea şi înlăturarea neregulilor specifice, specialiştii noştri vor asigura instruirea personalului angajat, astfel încât aceştia să cunoască şi să respecte regulile de prevenire a incendiilor şi, la rândul lor, să le transmită utilizatorilor.
Având în vedere că în această perioadă cetăţenii aleg destinaţii care vizează zonele turistice, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Cpt. Dumitru Croitoru” reaminteşte principalele reguli de prevenire a incendiilor la unităţile de cazare:
- Solicitarea informaţiilor în ceea ce priveşte dotarea structurii de cazare turistică cu mijloace de apărare împotriva incendiilor (stingătoare, hidranţi interiori, detectoare de fum); 
- Studierea planului de evacuare în caz de incendiu existent pe partea interioară a uşilor camerelor de cazare; 
- Identificarea traseelor de evacuare, precum şi a eventualelor butoane manuale de semnalizare a incendiilor; 
- Informarea personalului existent la recepţii atunci când identificaţi blocarea căilor de evacuare sau depozitarea necorespunzătoare a materialelor combustibile; 
- Interzicerea utilizării instalaţiilor şi aparatelor electrice cu defecţiuni sau improvizaţii. În situaţia identificării deficienţelor în acest sens, se va anunţa, imediat, administraţia unităţii de cazare; 
- Respectarea interdicţiei privind fumatul şi utilizarea focul deschis. În situaţia în care fumatul este permis, scrumul şi resturile de ţigări se vor arunca în locuri special amenajate. 
Un produs Blogger.