Amenzi uriaşe pentru medieşenii care nu îşi repară şi întreţin clădirile proprietate personală

În conformitate cu prevederile art.27, lit.a și art.28, lit.b din Legea nr.10/1995 republicată, privind calitatea în construcții, proprietarii construcțiilor precum și administratorii și utilizatorii construcțiilor au obligația efectuării la timp a lucrărilor de întreținere și de reparații ale acestora. Conform art.56, alin.1, lit.a din Legea 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, neluarea de către proprietari, de către asociațiile de proprietari  a tuturor măsurilor necesare pentru repararea și menținerea în stare de siguranță a clădirii și a instalațiilor aferente acestora, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 la 3.000 de lei.
Un produs Blogger.