FOTO: Sediul Apa Târnavei Mari Mediaş a fost finalizat

Operatorul „Apa Târnavei Mari” anunţă încheierea contractului de lucrări  „Construire sediu administrativ, construire hală tehnologică, reabilitare clădire operare, amenajări urbanistice exterioare în Municipiul Mediaş”, în cadrul proiectului POS Mediu „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în regiunile Mediaş, Agnita, Dumbrăveni, jud. Sibiu”, cofinanțat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene. Noul sediu administrativ și operațional al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. este amplasat în zona Aurel Vlaicu, Aleea Comandor Dimitrie Moraru, numărul 19. Începând cu luna ianuarie a anului 2016, acest sediu permite societăţii Apa Târnavei Mari Mediaş să funcţioneze la capacitatea proiectată, să atingă scopurile și obiectivele, așa cum au fost ele trasate în Studiul de Fezabilitate care a stat la baza Proiectului derulat, deoarece permite dezvoltarea echipamentelor achiziționate în cadrul Proiectului derulat (echipamente de detectare a scurgerilor, echipamente de inspecții și monitorizare a pierderilor de apă, Sistem Informatic Geografic, sistem de modelare hidraulică, centru SCADA de control al proceselor, un sistem informatic integrat de management). Totodată, acesta facilitează comunicarea între toate compartimentele operatorului, de la departamentul administrativ, la anexele specifice operării și mentenanței, ateliere şi laboratoare.
Un produs Blogger.