Ai un proiect cultural-sportiv pentru Mediaş? Poţi primi finanţare de la Consiliul Judeţean Sibiu

La scurt timp după aprobarea bugetului Consiliului Județean Sibiu pe anul 2016, conducerea instituției anunță începerea perioadei de depunere a proiectelor sportive și a celor culturale care vor fi cofinațate prin Agenda Sportivă, respectiv Agenta Culturală a județului Sibiu, pentru care s-au alocat în total 800.000 lei. Sportul de performanță, precum și cel de masă, alături de cultură se află și în acest an în atenția Consiliului Județean Sibiu care va sprijini evenimentele sportive cu suma de 450.000 lei, în timp ce pentru acțiunile culturale s-au alocat din buget 350.000 lei.
Persoanele interesate pot depune deja proiecte sportive până joi, 11 februarie, ora 15, la Centrul de Informații pentru Cetățeni aflat la parterul Consiliului Județean. Pentru a putea include în Agenda sportivă și acțiunile care au loc în primul trimestru al acestui an, perioada de depunere a fost scurtată la două săptămăni, astfel încât proiectele sportive să poată fi supuse votului consilierilor județeni în ședința din luna februarie. În ceea ce privește Agenda culturală a județului Sibiu, perioada de depunere a proiectelor se va încheia în 25 februarie, ora 13.
Atât Ghidul de eligibilitate pentru finanțarea Programului acțiunilor din domeniul sportului în județul Sibiu pe anul 2016, cât și Ghidul de eligibilitate pentru finanţarea Programului acţiunilor din domeniul culturii în judeţul Sibiu pe anul 2016 împreună cu anexele aferente se găsesc pe site-ul Consiliului Județean Sibiu.
Un produs Blogger.