Angajări la Direcția de Asistență Socială Mediaș

Direcţia de Asistenţă Socială Mediaş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi vacante funcţii publice de execuţie. Funcţia publică de execuţie:
-Inspector clasa I grad profesional debutant la Serviciul Contabilitate Resurse Umane Administrativ IT - Compartimentul Resurse Umane
-Consilier clasa I grad profesional asistent la  Compartimentul Juridic
Concursul se va desfăşura la sediul din Piaţa C. Coposu nr.3, în două etape:
Proba scrisă în  data  de   18.02.2016    ora  10,00
Interviul  în  data  de   22.02.2016    ora  10,00
Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii :
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;  
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.
AICI găsiți și alte detalii despre acest concurs.
Un produs Blogger.