Consiliul Județean Sibiu finanțează proiecte culturale. Ce trebuie să faci pentru a obține banii

Proiectul de hotărâre privind Ghidul de eligibilitate pentru Programul acţiunilor din domeniul culturii în judeţul Sibiu pe anul 2016 a fost postat pe site-ul Consiliului Judeţean Sibiu, la rubrica Transparenţă decizională ( http://www.cjsibiu.ro/transparenta-decizionala/proiect-de-hotarare-supus-dezbaterii-publice-proiect-de-hotarare-privind-aprobarea-ghidului-de-eligibilitate-pentru-finantarea-programului-actiunilor-din-domeniul-culturii-in-judetul-sibiu-pe-anul-20/). 
El poate fi consultat de cei interesaţi şi la sediul instituţiei, la Serviciul Administraţie Publică Locală. Persoanele fizice sau juridice pot depune propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare până vineri, 15 ianuarie 2015. Proiectul urmează să fie supus spre dezbatere şi aprobare Consiliului Judeţean Sibiu în şedinţa ordinară din 21 ianuarie 2016. 
Un produs Blogger.