Mediașul vrea finanțare pentru persoanele aflate în risc de sărăcie

Municipalitatea medieșeană și-a propus să depună o cerere de finanțare prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 5: ”Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității”, Obiectivul specific 5.1 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (romă și non – romă) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității rome. În acest sens Municipiul Mediaș anunță intenția de selecție a partenerilor pentru depunerea și implementarea acestui proiect. Obiectivul general al acestui proiect îl reprezintă constituirea Grupului de Acțiune Locală și elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității. Principalele activități ce se vor desfășura în cadrul proiectului sunt: animare parteneri sociali și/sau demararea înființării Grupului de acțiune Locală, demarcarea zonei urbane și elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală și a listei de proiecte prin care Gal-ul consideră că vor fi atinse obiectivele strategiei.
Condițiile partenerilor
Viitorii parteneri ai proiectului trebuie să fie organizații cu personalitate juridică din România (exclusiv persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau echivalent) ce vor desfășura activități din cadrul proiectului și au în obiectul de activitate al instituției pe care o reprezintă și activitatea din cadrul proiectului pentru care au rolul de parteneri și să demonstreze că au capacitate financiară și operațională.
AICI găsiți detalii complete despre anunțul privind selectarea viitorilor parteneri ai proiectului.
Un produs Blogger.