Angajări la Apa Târnavei Mari Mediaș

Apa Târnavei Mari, cu sediul în Mediaş,  Aleea Comandor Dimitrie Moraru, numărul 19, angajează „Laborant analize fizico-chimice”, în cadrul Laboratorului Central Mediaș.

Cerinţele postului:
• Studii medii profil chimic sau echivalent;
• Vechimea în domeniu nu este obligatorie;
• Bune cunoştinţe în următoarele domenii:
•Prelevarea probelor de apă conform standardelor de prelevare în vigoare;
•Analize fizico-chimice specifice domeniului apei;
•Norme de securitate şi sănătate în muncă şi de mediu;
•Obligaţii generale ale angajaţilor privind securitatea şi sănătatea în muncă.
Dosarul se va depune la sediul societăţii până la data de 08.03.2016 şi va cuprinde:
– cererea de angajare;
– curriculum vitae;
– copie buletin/carte de identitate;
– copie diplomă/certificat de absolvire a liceului sau a şcolii profesionale în calificarea de laborant, tehnician ecolog sau similar;
– adeverinţă medicală de la medicul de familie, din care să reiasă faptul că este ,,apt de muncă”.
Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. telefon 0269-841425, interior 123, Birou Resurse Umane.
Un produs Blogger.