GAL Podișul Mediașului realizează strategia pentru dezvoltarea teritoriului Podișul Mediașului

Asociația Grupul de Acțiune Locală Podișul Mediașului a prezentat recent, la Dumbrăveni, activitățile proiectului Realizarea Strategiei pentru Dezvoltarea Teritoriului Podișul Mediașului, proiect ce va fi implementat în perioada ianuarie – aprilie 2016. Strategia va fi depusă pentru finanțare la Ministerul Agriculturii, iar aprobarea acesteia va deschide oportunitatea finanțării de noi proiecte în teritoriul Grupului de Acțiune Locală Podișul Mediașului, în perioada 2016-2020. Pentru realizarea analizei diagnostic care să reflecte nevoilor reale ale comunităților, Grupul de Acțiune Locală Podișul Mediașului propune o serie de activități prin care toți cei interesați să își poată aduce aportul la realizarea strategiei:
-16 întâlniri publice, câte o întâlnire în fiecare din comunele membre ale Grupului de Acțiune Locală Podișul Mediașului, desfășurate în intervalul 1-8 februarie 2016
-3 întâlniri la nivelul Unităților Administrativ Teritoriale-urilor reprezentative din teritoriul GAL Podișul Mediașului
-3 grupuri de lucru tematice, cu următoarele teme: patrimoniu cultural, turism, agricultură și produse locale
-formulare de identificare a nevoilor la nivel local, solicitat autorităților locale din teritoriu
-formular online de identificare a nevoilor/ideilor de proiecte, formular care va fi disponibil pe site-ul www.galpm.ro și pe pagina de facebook a asociației 
-spot radio de promovare a proiectului și a activităților programate în cadrul acestuia.
Proiectul „Realizarea Strategiei pentru Dezvoltare Teritoriului Podișul Mediașului” este finanțat prin “Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020”, Domeniul de Intervenție 6B, Măsura 19 LEADER, Sub-măsura 19.1 – „Sprijin pregătitor pentru realizarea strategiilor de dezvoltare locală”.
Un produs Blogger.