Se caută șef birou la Serviciul Public de Ecologizare Mediaș

Având în vedere prevederile H.G. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare și în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea 53/2003 – Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare,
Serviciul Public de Ecologizare cu sediul în municipiul Mediaș, Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 13, organizează în data de 18.03.2016 și 23.03.2016 orele 10.00  concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant, pe perioadă nedeterminată,  respectiv:
-ȘEF BIROU ECONOMIC, în cadrul Biroului de Contabilitate - Salarizare,
CALENDAR DESFĂȘURARE CONCURS
Publicarea anunţului 24.02.2016
Perioada de înscriere 25.02.2016 - 09.03.2016 orele 09:00-13:00
Dată limită depunere dosare 09.03.2016 ora 13.00
Selecția dosarelor 10.03.2016
Afişarea rezultatelor în urma selecţiei dosarelor 10.03.2016
Data limită pentru depunerea contestaţiilor 11.03.2016
Soluţionarea contestaţiilor 14.03.2016
Afişarea soluţionării contestaţiilor 15.03.2016
Proba scrisa 18.03.2016 ora 10:00
Afişarea rezultatelor 21.03.2016
Data limită pentru depunerea contestaţiilor 21.03.2016
Soluţionarea contestaţiilor 22.03.2016
Afişarea soluţionării contestaţiilor 22.03.2016
Interviu 23.03.2016 ora 10.00
Afişarea rezultatelor 23.03.2016
Data limită pentru depunerea contestaţiilor 24.03.2016
Soluţionarea contestaţiilor 25.03.2016
Afişarea soluţionării contestaţiilor 25.03.2016
Afişarea rezultatelor finale 25.03.2016 
AICI găsiți mai multe detalii despre concurs.
Un produs Blogger.