Angajări la Primăria Mediaș. Află ce se caută

Primăria Municipiului Mediaş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş. Funcţia publică vacantă este: Referent clasa III, grad profesional debutant la Compartimentul Centrul de Informare Cetăţeni, Serviciul Relaţii Publice - Direcţia Administraţie Publică Locală;
Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Mediaş, Piaţa Corneliu Coposu nr.3.      
Probele stabilite pentru concurs :
Proba scrisă se desfăşoară în data de 28.03.2016 ora 10,00;
Interviul  se desfăşoară în data de 31.03.2016 ora 10,00.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Municipiului Mediaş – Compartiment Resurse Umane - Salarizare  în perioada 26.02.2016 – 16.03.2016.
Dosarul de concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu:
formular de înscriere anexa nr. 3 la HG.nr. 611/2008,
copia actului de identitate,
copia diplomelor de studii în original şi copie sau în copie legalizata
cazierul judiciar,
adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului,
declaraţie pe propria răspundere care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
AICI găsiți și alte detalii despre concurs.
Un produs Blogger.