Foarte important de la APIA Sibiu

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură informează că, în perioada 23.03.2016 – 08.04.2016, pot depune cereri de acordare a unor ajutoare excepționale cu caracter temporar fermierilor din sectorul creșterii animalelor, conform HG 160/2016 finanțată din Fondul European de Garantare Agricolă. De acest sprijin comunitar pot beneficia crescătorii de vaci de lapte -  persoane fizice, persoane juridice și/sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau familiale. Solicitanții trebuie să depună o cerere pe beneficiar pentru toate exploatațiile deținute (cu cod de la ANSVSA), la centrul județean APIA SIBIU.     
Ajutorul financiar se acordă producătorilor de lapte care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
1. sunt înscriși în sistemul cotelor de lapte la A.P.I.A., prin Compartimentul de administrare a cotelor de lapte, ca producători cu cote de livrări pantru anul de cotă 2014-2015, respective dețin cotă de livrări la data de 31 martie 2015;
2. sunt în activitate, repectiv au încheiat un contract pe o perioadă de minimum 6 luni, valabil la data depunerii solicitării, cu un cumpărător, și dețin cel puțin un document valabil la data depunerii solicitării, cu un cumpărător, și dețin cel puțin un document fiscal care să ateste livrarea laptelui, aferent contractului;
3. producția de lapte livrată pe beneficiar este de minimum 5 tone lapte în anul de cotă 2014-2015.
Plata ajutorului financiar
Suma cuvenită fiecărui producător se calculează de către A.P.I.A. conform cantității de lapte livrată în anul de cotă 2014-2015, pe baza următoarei grile:
a) 240 euro/beneficiar pentru producătorul care a livrat o cantitate de lapte cuprinsă între 5 tone inclusiv și 20 tone inclusiv;
b) 212euro/tonă pentru  producătorul care a livrat o cantitae de lapte mai mare de 20 de tone pană la 200 tone inclusiv;
c) 2900 euro/beneficiar pentru producătorul care a livrat o cantitate de lapte mai mare de 200 tone.
Cererea va fi însoțită de următoarele documente, în copie:
1. Copia contractului încheiat pe o perioadă de minimum 6 luni, valabil la data depunerii solicitării, cu un cumpărător;
2. Document fiscal care să ateste  livrarea laptelui, aferent contractului ( factură, filă din carnetul de comercializare, după caz);
3. Dovada transferului definitive al exploatației, dupa caz;
4. Copie BI/CI solicitant/reprezentant legal/împuternicit;
5. Dovada deținerii contului bancar completat în cerere;
6. Certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului
7. Procură-împuternicire notarială, pentru cazul în care este desemnată să depună cererea o altă persoană decât reprezentantul legal;
Un produs Blogger.