Important de la Protecția Copilului Sibiu

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu informează persoanele interesate că programul de depunere a dosarului complet în vederea obţinerii unui certificat de încadrare într-un grad de handicap al copilului este luni, marți şi joi între orele 9-13, iar cel de ridicare a rezultatului Comisiei pentru Protecţia Copilului Sibiu este joi între orele 9-13. Depunerea dosarului complet în vederea reevaluării se face cu 30 de zile înaintea expirării valabilităţii certificatului de încadrare în grad de handicap al copilului. Actele/documentele care sunt parte integrantă din dosar şi emise/întocmite de instituţiile publice sau private trebuie să conţină şi numărul de înregistrare; data emiterii actului; ştampila unităţii; ştampila/parafa specialiştilor, după caz; semnătura specialiştilor, după caz. Copilul deplasabil, se va prezenta, în mod obligatoriu la reevaluarea/evaluarea complexă în vederea obţinerii unui certificat de încadrare într-un grad de handicap, însoţit de părinte/reprezentant legal. 
Un produs Blogger.