Încep înscrierile pentru președinți și locțiitori ai Birourilor Electorale de Circumscripție

Persoanele licențiate în științe juridice de pe raza municipiului Mediaș pot depune până la data de 1 aprilie 2016 cereri pentru înscrierea în lista propusă de președintele tribunalului pentru tragerea la sorți a președinților/ locțiitorilor birourilor electorale de circumscripție organizate pe raza județului Sibiu. Cererile se vor depune la sediul Primăriei Mediaș și vor fi însoțite în mod obligatoriu de o copie după cartea sau buletinul de identitate și de o copie a diplomei de absolvire a studiilor juridice – specializarea drept, conform cu originalul ori adeverință în original de la facultate.
Un produs Blogger.