Se caută șef la Spațiile Verzi din Mediaș

Având în vedere prevederile H.G. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare și în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea 53/2003 – Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare,
Serviciul Public de Ecologizare cu sediul în municipiul Mediaș, Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 13, organizează în data de 05.05.2016 și 10.05.2016 orele 10.00  concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual vacant, pe perioadă nedeterminată,  respectiv:
- ȘEF BIROU SPATII VERZI
CALENDAR DESFĂȘURARE CONCURS
Publicarea anunţului 13.04.2016
Perioada de înscriere 14.04.2016 - 27.04.2016 orele 09:00-13:00
Dată limită depunere dosare 27.04.2016 ora 13.00
Selecția dosarelor 28.04.2016
Afişarea rezultatelor în urma selecţiei dosarelor 28.04.2016
Data limită pentru depunerea contestaţiilor 29.04.2016
Soluţionarea contestaţiilor 29.04.2016
Afişarea soluţionării contestaţiilor 03.05.2016
Proba scrisa 05.05.2016 ora 10:00
Afişarea rezultatelor 06.05.2016
Data limită pentru depunerea contestaţiilor 09.05.2016
Soluţionarea contestaţiilor 09.05.2016
Afişarea soluţionării contestaţiilor 09.05.2016
Interviu 10.05.2016 ora 10.00
Afişarea rezultatelor 10.05.2016
Data limită pentru depunerea contestaţiilor 11.05.2016
Soluţionarea contestaţiilor 11.05.2016
Afişarea soluţionării contestaţiilor 12.05.2016
Afişarea rezultatelor finale 13.05.2016 

AICI găsiți și alte detalii despre concurs.
Un produs Blogger.