Ziua Romilor, marcată la Copșa MicăVineri, 8 aprilie 2016, în sala de festivități a Liceului Tehnologic „Nicolae Teclu”, a avut loc un eveniment dedicat sărbătoririi Zilei Internaţionale a Romilor, sărbătoare ajunsă anul acesta la cea de-a X-a ediţie în oraşul Copşa Mică. Evenimentul s-a bucurat de prezenţa reprezentanţilor instituțiilor şi organizaţiilor din oraş (reprezentanţi din comunitatea romă, Consilieri locali, Sfatul Bătrânilor, Grupul de dezbateri publice, elevi, profesori şi cetăţeni ai oraşului). Tema dezbătută anul acesta de către elevii şi reprezentanţii  comunităţii rome s-a axat pe toleranţă, relaţiile şi convieţuirea inter etnică în cadrul localităţii Copşa Mică. Elevii au mai punctat în prezentările susţinute obiceiuri şi meserii tradiţionale ale romilor şi chiar o paradă a porturilor populare ale tuturor etniilor din România).
În alocuţiunile reprezentanţilor romilor s-a insistat pe faptul că educaţia reprezintă singura şansă de integrare în societate, ea determinând direct toleranţa şi convieţuirea în cadrul unei comunităţi. Un lucru important a fost adus în atenţia celor prezenţi la simpozion de către primarul Daniel Tudor Mihalache, care sublinia că din păcate, în procesul îndelungat de asimilare a populaţiei rome, aceasta îşi pierde sau renunţă încet la tradiţiile şi limba maternă.  La finalul evenimentului a fost prezentat emoţionantul film documentar „Lacrimi romane” al Fundaţiei Social-Culturale a Romilor realizat de Luminiţa Cioabă, care prezintă deportarea romilor nomazi în Transnistria.      
Un produs Blogger.