Parcurile, zonele de agrement și patrimoniul orașului, prioritățile lui Mihai Macaveiu

1. PATRIMONIUL ORAȘULUI:
Identificarea, clarificarea, inventarierea și întabularea patrimoniului
municipiului Mediaș și implicarea responsabilă a autorităților locale în
protejarea acestuia;
Inventarierea și mobilizarea resurselor locale: naturale, financiare,
manageriale și de forță de muncă.

2. SERVICII PUBLICE:
Principalul produs al administrației locale sunt serviciile oferite cetățenilor și comunității.
Vrem să asigurăm confortul cetățenilor, pe principiul asigurării gradului de suportabilitate al acestora prin:
Finalizarea proiectului “Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată”, astfel încât toți locuitorii municipiului Mediaș și ai satului aparținător Ighișul Nou să beneficieze de aceste utilități;
Îmbunătățirea serviciului de transport public de călători, astfel încât să se asigure nevoile de mobilitate ale cetățenilor Mediașului, precum și extinderea transportului ecologic;
Asigurarea unui sistem de iluminat public (SIP), stradal, arhitectural și monumental eficient care să acopere toate zonele orașului;
Aplicarea planului de management energetic al orașului și realizarea de economii în baza eficientizării consumurilor energetice;
Sprijinirea cetățenilor pentru înregistrarea imobilelor în cartea funciară prin Programul Național de Cadastru;
Intensificarea demersurilor în vederea accelerării implementării Programului național de cadastru și carte funciară în Mediaș și zonele limitrofe;
Sprijinirea înființării unei subunități a Registrului Auto Român, în colaborare cu RAR;
Crearea unei „Baze de Date Urbană” pentru o mai bună funcționare a activității Primăriei;
Implementarea unei platforme online care să permită accesarea și descărcarea, în timp real, a formularelor tipizate existente.

3. MEDIU, PARCURI ȘI ZONE DE AGREMENT:
Crearea de noi locuri de joacă pentru copii și întreținerea celor existente;
Dotarea parcurilor cu aparatură fitness pentru exterior;
Amenajarea spațiului unde se desfășoară actualmente Târgul de vechituri, în vederea utilizării acestuia și în celelalte zile în care nu se organizează târg;
Amenajarea unor parcuri de agrement, cu alei pietonale și piste de bicicliști în zona Wevern;
Amenajarea, în parteneriat public-privat, în zona Barajului Ighiș, a unor locuri speciale pentru promenadă, picnic, recreere și divertisment.
Un produs Blogger.