Polițiștii verifică școlile din Mediaș

Pentru asigurarea unui climat corespunzător de ordine şi siguranţă publică, în perioada 9-13 mai,  Inspectoratul de Poliţie al Judeţului  Sibiu organizează acţiuni preventiv-reactive, pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar. La acţiuni participă poliţişti rutieri, de ordine publică, de prevenire a criminalităţii, reprezentanţi ai unităţilor de învăţământ, precum şi reprezentanţi ai altor instituţii cu atribuţii pe linia prevenirii şi combaterii delincvenţei juvenile. În această perioadă, poliţiştii poartă un dialog deschis cu elevii instituţiilor de învăţământ atât din mediul urban, cât şi din mediul rural, pe tema prevenirii şi combaterii delincvenţei juvenile şi victimizării minorilor, dar şi pe tema prevenirii implicării minorilor în accidente rutiere.
Totodată, poliţiştii verifică modul în care unităţile şcolare respectă prevederile legale referitoare la asigurarea cu pază şi elemente de protecţie conform Legii nr. 333/2003 R în scopul creşterii gradului de siguranţă a elevilor şi cadrelor didactice, precum şi pentru protejarea patrimonului instituţiei şi persoanelor. Acţiunile poliţiştilor vizează şi identificarea elevilor cu un comportament antisocial şi consilierea acestora  împreună cu cadrele didactice şi psihologii de unitate.
Alte obiective ale activităţilor din această perioadă sunt:
-asigurarea prezenţei şi vizibilităţii forţelor care asigură ordinea publică în zona unităţilor de învăţământ preuniversitar, la intrarea şi ieşirea elevilor, precum şi pe timpul desfăşurării orelor de curs; 
-verificarea tuturor agenţilor economici din zona unităţilor de învăţământ şi dispunerea măsurilor legale împotriva persoanelor care comercializează produse interzise elevilor conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 128/1994 pentru asigurarea condiţiilor de dezvoltare fizică şi morală a elevilor şi studenţilor;
-depistarea elevilor care absentează nemotivat de la cursuri, informarea unităţilor şcolare din care aceştia fac parte şi dispunerea unor măsuri de consiliere; 
-verificarea semnalizării rutiere şi informarea administratorului drumului public în vederea eliminării deficienţelor;
-sancţionarea participanţilor la trafic care nu respectă normele rutiere din zona unităţilor de învăţământ (traversarea neregulamentară, neacordarea priorităţi pietonilor angajaţi în traversare, opriri şi staţionări neregulamentare);
-identificarea persoanelor care nu-şi justifică prezenţa în incinta unităţilor de învăţământ sau în zona adiacentă acestora şi luarea măsurilor legale.
Un produs Blogger.