Copșa Mică vrea să atragă 6 milioane de euro într-un proiect-gigant pentru oraș

Luni a avut loc prima întâlnire a Comitetului de iniţiativă întrunit pentru demararea proiectului „Smart City Copşa Mică. Dezvoltare durabilă, combaterea sărăciei, abandonului şcolar şi delicvenţei juvenile.” În cadrul întâlnirii care a avut loc în sala de şedinţe a Primăriei Copşa Mică au fost prezentate pe scurt obiectivele proiectului. Printre acestea se numără
instituirea unui centru multifuncțional de asistență integrată, asigurarea accesului la educaţie ptr. cel puţin 100 adulţi din Copşa Mică care nu au absolvit învăţământul obligatoriu - „A doua şansă” sau asigurarea accesului egal la educaţie pentru un număr de aproximativ 600 elevi – program de tip "after school" şi subvenţii. În cadrul aceluiași proiect sunt prevăzute dotări şi investiţii în infrastructura de învăţământ, control medical obligatoriu, gratuit pentru beneficiarii proiectului și dotarea şi renovarea cantinei în vederea asigurării mesei pentru copii.
Valoarea proiectului va fi de maxim 6 milioane de euro Proiectul va fi depus spre finanţare prin intermediul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială şi combaterea sărăciei.
Un produs Blogger.