Educația, sănătatea și tineretul, în atenția lui Mihai Macaveiu

1. EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT:
Asigurarea condițiilor optime în toate unitățile școlare din Mediaș;
Crearea, în zona situată între Barajul Ighiș și Barajul de pe Valea Moșnei,
a unui parc cu activitate sportivă și recreativă în aer liber (piste pentru
biciclete, role, skateboard, tiroliene, trasee drumeții);
Modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale, preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă în colaborare cu Agenția de Dezvoltare Regională Centru (ADR- Centru) prin proiecte în cadrul Programului Operațional Regional (POR);
Utilizarea/schimbarea destinației clădirilor neutilizate aflate în incinta școlilor din învățământul preuniversitar;
Implementarea programului “Energie verde” în școli, grădinițe și alte instituții;
Sprijinirea și promovarea valorilor locale din educație și sport;
Modernizarea bazelor sportive existente pentru susținerea și promovarea sportului pe plan local și național.

2. SĂNĂTATE:
Reabilitarea Policlinicii, în parteneriat cu proprietarii;
Sprijinirea reînfiinţării permanenţei medicilor de familie;
Continuarea Programului “Energia verde” pentru asigurarea apei calde menajere şi a căldurii;
Crearea condiţiilor motivante pentru ocuparea locurilor vacante din cadrul Spitalului Municipal Mediaş prin oferirea de locuinţe de serviciu şi alte beneficii pe criterii de performanță;
Mutarea ambulanţei într-un loc amenajat conform standardelor actuale, degrevând, în acelaşi timp, traficul din zona Spitalului;
Reamenajarea, în condiții de siguranță, a unui heliport pentru SMURD în zona Spitalului;
Susținerea redeschiderii unui centru de evaluare a persoanelor cu dizabilităţi/handicap;
Colaborarea cu ISU, în vederea creării, în cadrul SMURD Mediaș, a unui program de voluntariat şi a unui centru de predare a cursurilor de prim ajutor.

3. SOCIAL:
Imaginea publică a localității se poate ameliora prin rezolvarea problemelor
semenilor noștri:
Extinderea programului de amenajare a rampelor de acces pentru
persoanele cu handicap la instituțiile publice, la trotuare și sprijinirea
asociațiilor de locatari pentru realizarea acestui program;
Dezvoltarea de ateliere protejate în vederea creării de locuri de muncă
pentru persoanele cu dizabilități și cu risc de marginalizare socială;
Continuarea programelor de construire de locuințe sociale,
Acordarea de terenuri și locuințe pentru tineri pentru tineri ;
Măsuri de ajutor a persoanelor aflate în dificultate din diverse cauze;
Identificarea constantă a cazurilor sociale.

4. ACTIVITĂȚI CULTURALE:
Dezvoltarea unor proiecte culturale care să satisfacă diversitatea nevoilor culturale ale cetățenilor;
Amenajarea unui centru cultural modern care să permită accesul medieșenilor la actul de cultură;
Amenajarea în satul aparținător Ighișul Nou a unei Săli destinate desfășurării activităților comunității locale.
Un produs Blogger.