Proiectul pentru viața independentă a 100 de tineri din Mediaș a intrat în linie dreaptă

Proiectul prin care 100 de tineri din categoria persoanelor vulnerabile, care vor avea o șansă pentru o viață cât mai normală, a făcut un pas important pentrurealizare, la Mediaș. Reuniți într-o ședință extraordinară, consilierii locali din Mediaș au aprobat studiile de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru construirea imobilului de locuinţe colective pentru persoane vulnerabile, respectiv reabilitarea clădirii de ateliere protejate
Punerea în practică a acestui proiect presupune realizarea prin reabilitare, respectiv, construire, a două entități, repectiv o structură de economie socială pe terenul fostei Școli de Aviație din Mediaș și un bloc de locuințe sociale cu scop de instruire în vederea atingerii scopului final: viața independentă, cu loc de muncă plus locuință și fără ajutor social. În cadrul proiectului vor fi derulate mai multe activități, respectiv evaluarea capacității de muncă sau nevoii de instruire, consiliere pe teme circumstanțiale, medierea unui loc de muncă adecvat (în unitate protejată, în structura de economie socială sau pe piața deschisă a muncii) și instruire pentru viața independentă (păstrarea locului de munca și locuirea autonomă).
Proiectul va fi implementat pe durata a 30 de luni, începând cu aprilie 2016 și până în septembrie 2018 și are ca obiectiv principal crearea de șanse pentru o viață normală, independentă pentru tineri de până la 25 de ani, expuși excluziunii din cauza vulnerabilității create de lipsa școlarizării, sărăcie extremă, etnie, dizabilitate sau familie monoparentală. Proiectul constă în aplicarea unui model de intervenție socială care conjugă eficient asistența sociala guvernamentală cu experiența inovatoare neguvernamentală, intr-un parteneriat public-privat. Grupul țintă este format din 200 de tineri din baza de date a Direcției de Asistență Socială Mediaș, dintre care, la finalul proiectului aproximativ jumătate vor putea avea un trai independent. 
Phoenix-Speranța a obținut o finanțare de aproape 1,1 milioane de euro din partea Velux Foundations Danemarca pentru a înființa un Complex de Servicii de integrare socio-profesională pentru persoane vulnerabile la Mediaș. Partenerii proiectului sunt Primăria Mediaș prin Direcția de Asistență Socială și Habitat for Humanity România, organizație cu misiunea de a eradica locuirea sărăcăcioasă. Co-finanțarea proiectului în valoare de aproximativ 200.000 de euro este asigurată de Consiliul Local și Primăria Mediaș, municipalitatea punând la dispoziție o clădire în vederea reabilitarii și un teren în vederea construcției locuințelor sociale.  
Un produs Blogger.