Proiect al Consiliului Județean Sibiu: “Nu violenței domestice”

Miercuri, 19 august, ora 10, în sala de ședințe a Consiliului Județean Sibiu, are loc conferința de promovare a proiectului “Nu violenței domestice”, conferință în cadrul căreia vor fi prezentate obiectivele și activitățile stabilite pentru implementarea proiectului.
Proiectul îşi propune dezvoltarea rețelei de unități de asistenţă socială din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu, prin crearea la Tălmaciu a unui Centru de Primire în Regim de Urgenţă, cu o capacitate de 20 de locuri și 20 de beneficiari/semestru, care să conducă la prevenirea şi combaterea efectivă a violenţei în familie. Totodată se urmărește îmbunătăţirea cadrului necesar pentru furnizarea de servicii eficiente și coerente de sprijin pentru victimele violenţei în familie şi a celei bazate pe deosebirea de sex. Implementat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, în parteneriat cu Consiliul Județean Sibiu și cu Primăria orașului Tălmaciu, proiectul beneficiază de o finanțare europeană, prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, în valoare de 305.689 euro. Durata de implementare este de un an, termenul de finalizare fiind 30 aprilie 2016.
Activitățile principale ale proiectului constau în reabilitarea şi dotarea unui imobil în orașul Tălmaciu, care să găzduiască centrul de primire în regim de urgență (CPRU) destinat victimelor în familie din județul Sibiu, încheierea a 15 parteneriate interinstituționale, între DGASPC și instituțiile de la nivel județean care activează în domeniul violenței în familie, elaborarea și distribuirea unui ghid de intervenție în cazuri de violenţă,  înfiinţarea şi funcţionarea Centrului, campania de promovare a serviciilor acordate prin CPRU Tălmaciu și în informarea populației din județul Sibiu de existența centrului nou înființat și promovarea serviciilor furnizatre de acesta.
Un produs Blogger.