Foarte important de la ISU Sibiu

Pentru a preveni producerea unor situaţii de urgenţă pe timpul sezonului rece, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Cpt. Dumitru Croitoru” al judeţului Sibiu recomandă cetăţenilor respectarea următoarelor măsuri:
•Sobele şi coşurile de fum trebuie verificate, reparate, curăţate pentru a fi folosite numai în perfectă stare de funcţionare;
•Coşurile de fum trebuie izolate termic faţă de elementele combustibile ale acoperişului (grinzi, astereală şi alte asemenea).
•Lucrările de întreţinere, revizii şi reparaţii la instalaţiile şi aparatele  electrice se execută numai de către personal calificat şi autorizat;
•Siguranţele electrice arse se înlocuiesc numai cu altele calibrate, cu aceleaşi caracteristici tehnice;
•Aparatele electrice sub tensiune trebuie supravegheate permanent şi nu se lasă la îndemâna copiilor;
Atenţie!
•Nu utilizaţi aparate electrice, cabluri electrice, prize, întrerupătoarele, dispozitive de protecţie cu defecţiuni sau cu improvizaţii;
•Nu suprasolicitaţi reţeaua electrică prin folosirea simultană a mai multor receptori;
•Nu lăsaţi aparatele electrice sub tensiune nesupravegheate, cum sunt: fierul de călcat, reşoul, radiatorul şi alte asemenea aparate;
•Nu amplasaţi  produsele, materialele şi substanţele combustibile în apropiere de sursele de căldură;
•Nu utilizaţi reşourile, aparatele de călcat, aerotermele electrice improvizate şi fără asigurarea măsurilor de izolare faţă de materialele şi elementele combustibile din spaţiul sau din încăperea respectivă;
•Nu folosiţi sobe şi alte mijloace de încălzire defecte, cu improvizaţii, supraalimentate cu combustibili sau nesupravegheate; nu utilizaţi sobe fără uşiţe la focare şi cenuşare, defecte sau neizolate corespunzător faţă de elementele combustibile ale clădirilor;
•Nu racordaţi focarele alimentate cu gaze naturale la canalele de fum pentru focare alimentate cu altfel de combustibil (lemn, păcură, cărbune, etc.);
Un produs Blogger.