Mediașul și Avrigul, într-un proiect de contorizare inteligentă a energiei electrice

Două localități din județul Sibiu sunt incluse în proiectul pilot de implementare a sistemelor inteligente de contorizare a energiei electrice.  Astfel, 5.000 de gospodării din Mediaș și Avrig beneficiază primele de avantajele contorizării inteligente a energiei electrice. Proiectele pilot  fac parte din programul național de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă și sunt  incluse în planurile de investiții ale operatorilor de distribuție. Contoarele inteligente au rolul de a ajuta consumatorii să economisească energia și forțează furnizorii să asigurare o calitate mai bună a serviciului printr-o ofertă atractivă a tarifelor practicate. Mai multă transparență, mai multă eficiență, mai multă accesibilitate pentru populație, contoarele inteligente furnizează informații cu privire la consumul de energie, informații care în momentul actual sunt disponibile doar la cerere. Avantajele pentru clienții utilizatori ai unor astfel de sisteme moderne vor fi evidente. În era vitezei informațiilor și a contracției timpului nu vor mai fi nevoiți să citească indexul contorului pentru a fi transmis la furnizor, să fie deranjați în casă de către angajații firmei de electricitate sau gaze, facturile de energie vor fi cele CORECTE, facturi care vor reflecta consumul lunar real și nu pe cel estimat, așa cum este sistemul actual.  De asemenea, va exista posibilitatea de a primi informații on-line, pe smartphone sau internet despre facturi, solduri, credite sau oferte de noi tarife aplicate specificului fiecărui client.
Contorizarea  inteligentă  va permite totodată și monitorizarea calității energiei electrice și a gazelor. Datele legate de întreruperea furnizării energiei, timpii de restabilire în caz de defecte în rețele, parametri calitativi ai energiei, vor fi furnizate și stocate grație aplicaților soft. Clienții vor avea posibilitatea de a  urmări mult mai atent respectarea condițiilor contractuale cu furnizorii de energie.
Implementarea acestui sistem înseamnă alinierea României la cerințele legislației comunitare prevăzute de Directiva 72/2009 a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 și transpusă în legislația națională prin Legea energiei electrice nr.123/2012 și alte acte normative emise de Agenția Națională de Reglementare în domeniul Energiei  (ANRE). Astfel, până în 2020 va trebui să avem toți astfel de contoare care ne vor scăpa de facturile de regularizare, ne vor oferi transparență și un sistem eficient de contorizare.„Sistemele inteligente de contorizare a energiei electrice vor aduce o serie de avantaje utilizatorilor finali,   transparența și corectitudinea datelor de facturare fiind printre cele mai importante. Viitorul va fi al energiilor verzi, regenerabile, tendința în  acest domeniu este de a încuraja consumatorii în montarea  individuală a sistemelor bazate pe energie solara, eoliană, pompe de căldură. În acel moment va fi necesară monitorizarea permanentă a consumului de energie prin implementarea unor softuri specializate care vor avea ca rezultat eficientizarea costurilor. Obiectivul țintă în domeniul energiei, așa numitul 20-20-20, este acela de a realiza până în anul 2020 o economie de energie de 20% concomitent cu reducerea emisiilor de CO2 cu 20% si creșterea ponderii producției de energie din resurse regenerabile la 20%.  Printre tehnologiile care trebuie aplicate pentru atingerea acestor ținte, sistemele de măsurare inteligentă au un rol foarte important. Acestea vor permite determinarea precisă a transferurilor de energie între partenerii de pe piața liberalizată de energie, instalarea de surse regenerabile chiar și la nivelul utilizatorilor casnici, implementarea unor sisteme de tarifare avansate bazate pe profilul orar de consum și nu în ultimul rând servicii de optimizare a consumurilor și fluxurilor energetice. În cadrul ultimei ședințe a Comisiei de Energiei din cadrul PNL Sibiu am analizat importanța acestui sistem și am considerat oportun să informăm cetățenii cu privire la contorizarea inteligentă și avantaje pe care le generează ” a declarat Tiberiu Drăgan, secretar al Comisiei pentru Energie din cadrul PNL Sibiu.
Un produs Blogger.