Seminar dedicat integrării socio-profesionale a romilor

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu a organizat în data de  26 ianuarie 2016, seminarul  tematic  “Promovarea integrării socio-profesionale a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome”. Integrarea socio-profesională a persoanelor  cu nevoi speciale , printre care se numără şi persoanele de etnie romă , reprezintă unul dintre obiectivele importante ale agenţiei şi ca urmare se doreşte continuarea şi dezvoltarea parteneriatelor cu organizaţiile  neguvernamentale, instituţii publice şi angajatori în vederea îndepărtării dificultăţilor legate de integrarea socio-profesională a persoanelor de etnie romă.  Au participat reprezentanţi ai instituţiilor ce au ca obiect de activitate protecţia persoanelor  cu dificultăţi de integrare şi anume: Consiliul Judeţean Sibiu, Instituţia Prefectului Judeţului Sibiu,  Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu precum şi reprezentanţi ai comunităţii rome: Asociaţia Romilor Nomazi şi Căldărari, Partida Romilor Pro Europa Filiala Sibiu,    Fundaţia  Social Culturală a Romilor, Asociaţia pentru Dezvoltare Fortunatis  cât şi reprezentaţi ai Metodo Consultores (Spania) cu experienţă în proiecte de formare şi dezvoltare. Seminarul a avut caracter interactiv, aducând în discuţie problemele întâmpinate de persoanele de etnie romă.  
AJOFM Sibiu a prezentat măsurile implementate în conformitate cu legislaţia în vigoare privind integrarea pe piaţa muncii a categoriilor vulnerabile, inclusiv a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, cuprinse în programele de formare profesională şi de ocupare a forţei de muncă  precum:
1. asigurarea informării privind piaţa muncii şi punerea în contact a şomerilor romi cu angajatorii:
a) servicii gratuite de informare şi consiliere profesională a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă;
b) servicii gratuite de mediere pe locurile de muncă vacante sau nou-create;
2. creşterea şanselor de ocupare a persoanelor aparţinând minorităţii rome prin încurajarea mobilităţii geografice şi valorificarea capacităţilor antreprenoriale:
a) stimularea mobilităţii forţei de muncă prin acordarea de prime de încadrare sau instalare, după caz;
b) acordarea gratuită de servicii de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau iniţierea unei afaceri, în scopul creşterii gradului de ocupare prin înfiinţarea propriei afaceri;
3. stimularea încadrării şomerilor indemnizaţi înainte de expirarea perioadei de acordare a indemnizaţiei de şomaj prin completarea veniturilor salariale;
4. dezvoltarea şi certificarea competenţelor profesionale:
a) organizarea de cursuri de formare profesională pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă;
b) servicii gratuite de evaluare şi certificare de competenţe dobândite în sistem informal şi non-formal;
c) cuprinderea în programe de ucenicie la locul de muncă;
5. stimularea angajatorilor care încadrează persoane aparţinând unor categorii defavorizate pe piaţa muncii prin acordarea de subvenţii:
6. acordarea de sprijin financiar pentru înfiinţarea/dezvoltarea unor noi afaceri: sprijin financiar nerambursabil, precum şi de servicii de consultanţă, mentorat şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau iniţierea unei afaceri, în scopul creşterii gradului de ocupare;
7. acordarea de acompaniament personalizat tinerilor romi cu risc de marginalizare socială prin încheierea de contracte de solidaritate şi oferirea de servicii specifice
Prin  măsurile aplicate, AJOFM Sibiu  vine în sprijinul acestor persoane astfel încât să aibă acces pe piaţa muncii reuşind în anul 2015 încadrarea în muncă a 213 cetăţeni români de etnie romă.

Un produs Blogger.