Stagiatură și ucenicie pentru tineri, în Germania

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Sibiu anunță organizarea preselecției pentru tinerii care doresc să urmeze cursuri de ucenicie/stagiatură pe o perioada de 3 ani la angajatori din Germania, ȋn cadrul programului de formare profesională duală MobiProEU – The Job of my Life, lansat ȋn anul 2013 de Ministerul Federal al Muncii și Afacerilor Sociale din Germania, prin intermediul Agenției Federale de Muncă și a Centralei de Mediere a Străinilor și Specialiștilor ZAV.  Sunt disponibile 22 de posturi ȋn meserii precum electronist tehnică energetică și instalații de clădiri, mecanic procesare ȋn sticlărie, mecanic industrial, mecatronist frigotehnist,mecanic prelucrare sticlă plană, constructor prefabricate din beton, mecanic construcții, constructor montator de structuri metalice. Pot participa tinerii cu vârsta cuprinsă ȋntre 18 și 27 de ani, care dispun de o diplomă de studii (şcoală profesională, bacalaureat sau licenţă, fără diplomă de master), care până în momentul înregistrării în acest program nu au locuit în Germania pe o perioada mai mare de 3 luni și care nu au beneficiat încă de ucenicie/stagiatură în ţara de origine sau în altă ţară. 
Programul de formare profesională duală presupune desfăşurarea unei activităţi practice la un angajator timp de 3 - 4 zile/săptămână, perioadă în care tinerii pot învăţa secretele meseriilor pentru care au aplicat. În paralel, vor participa la cursuri între 8 - 12 ore/săptămână, unde vor studia partea teoretică specifică domeniilor de activitate alese. Tinerii preselectați ȋn urma verificării ȋndeplinirii condițiilor prevăzute ȋn cadrul programului de ucenicie/stagiatură, vor susține un interviu cu reprezentanții companiei germane, furnizoare a cursurilor teoretice, precum și cu experții Serviciilor de Plasare Internațională ZAV Nürnberg, care va avea loc ȋn data de 28 ianuarie 2016 la Sighișoara, județul Mureș.
Persoanele cu domiciliul în judeţul Sibiu, care sunt interesate de acest program, trebuie să se adreseze Consilierului EURES din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, str.  Morilor nr.51 A,  cam. 440, et.4, telefon 0269-210882 int. 119, pentru a fi înregistrate în baza de date. Ȋnregistrarea se realizează pe baza următoarelor documente:
-cerere tip (se completează la sediul Agenţiei de Ocupare a Forţei de Muncă);
-copie act de identitate sau pașaport (valabilitate minim 6 luni);
-C.V model  Europass (cu fotografie) în limba română, engleză sau germană (dacă este cazul);
-cazier judiciar în original din care să reiasă că persoanele nu au antecedente penale (termen de valabilitate 6 luni);
-adeverinţă de la medicul de familie, cu menţiunea „Clinic sănătos/Apt pentru muncă”.
Un produs Blogger.