La Mediaș se preiau cererile pentru acordarea ajutoarelor alimentare

Direcţia de Asistenţă Socială Mediaş va prelua în perioada 2-16 februarie 2016 cereri de la persoanele fără venituri sau ale căror venituri nete lunare realizate sunt de până la 450 lei/lună/persoană în vederea acordării ajutoarelor alimentare. Este vorba de persoanele care nu se încadrează în niciuna dintre categoriile prevăzute în Hotărârea de Guvern menţionată, respectiv nu sunt beneficiare de venit minim garantat, alocaţie pentru susţinerea familiei, nu sunt şomeri îndemnizaţi (cu îndemnizaţii de maxim 450 lei) sau pensionari din sistemul public de pensii (cu venituri sub 450 lei lunar) ori persoane cu handicap grav şi accentuat. În acest sens, persoanele îndreptăţite se vor prezenta la sediul Direcției de Asistență Socială Mediaş din strada Aurel Vlaicu numărul 33 (fosta Aviaţie), de luni până vineri între orele 8-12, în vederea completării unei cereri tip (existentă la ghişeu). De asemenea vor trebui prezentate copii ale actelor de identitate pentru toţi membri familiei, adeverinţe de venit (pe luna anterioară) pentru membri adulţi ai familiilor precum şi documente care atestă drepturile băneşti ale copiilor minori (cupoane de alocaţie, burse, etc). Persoanele care vor depune cereri vor fi înscrise pe listele beneficiarilor de alimente şi li se vor întocmi anchete sociale care să confirme veridicitatea informaţiilor furnizate la solicitare. De menţionat că persoanele care se încadrează într-una din categoriile menţionate mai sus NU trebuie să mai depună cerere! Data demarării acţiunii de distribuire a alimentelor prin programul POAD 2015-2016 va fi comunicată în timp util atât pe site-ul oficial al instituţiei cât şi prin intermediul mass-media. 
Un produs Blogger.