Locuri de muncă în Germania. Află ce se caută

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu - prin Compartimentul EURES, organizează în perioada 19-20 aprilie 2016, la sediul instituţiei str. Morilor nr. 51 A, o selecţie privind recrutarea a 15 factori poştali (Germania) pentru efectuarea  serviciilor poştale de curierat, predare de colete şi scrisori la destinaţie în zona Stuttgart, utilizându-se mijloace de transport adecvate (auto şi biciclete).     
Oferta se regăseşte pe portalul  EURES naţional  www.eures.anofm.ro (accesibil doar de pe browser- ul  MOZILLA FIREFOX  sau INTERNET EXPLORER 11 ). 
Cerinţe: 
-cunoştinte bune de limba germană (scris, vorbit, citit) - nivel B1;
-permis de conducere categoria B;
-condiţie fizică bună.
Durata contractului de muncă este de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii  acestuia pe perioadă nedeterminată. Se lucrează 6 zile/săptămână,  concediul de odihnă anual fiind de 26-30 de zile. Persoanelor selectate în urma interviului li se vor solicita cazierul judiciar (fără antecedente penale). 
Mod de aplicare: se transmite C.V.-ul  în limba germană, însoţit de copii ale actelor de studii, pe adresa de e-mail hochdorfer@HKS-Gruppe.de, în atenţia d-nei dr. Enik-Ilona Hochdorfer şi doar pentru monitorizare (fără feedback) la buc_eures@buc.anofm.ro.
Menţionăm că la interviu vor participa doar persoanele preselectate  de către reprezentantul angajatorului în urma aplicaţiei făcute de solicitant.
Persoanele cu domiciliul în judeţul SIBIU care corespund cerinţelor posturilor oferite trebuie să se adreseze  asistentului  EURES din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, strada Morilor  nr.51A  etaj.4, camera 440 telefon:0269.210882 int.119, pentru a fi înregistrate în baza de date pentru muncă în străinătate . 
Înscrierea  se realizează pe baza următoarelor documente:
-copie act de identitate sau paşaport (valabilitate minim 6 luni);
-C.V model  Europass (cu fotografie) în  limba germană (Lebenslauf);
-cazier judiciar în original din care să reiasă că persoanele nu au antecedente penale (termen de valabilitate 6 luni);
-adeverinţa de la medicul de familie, cu menţiunea „Clinic sănătos/Apt pentru muncă”

Un produs Blogger.