Important pentru absolvenții promoției 2016, de la Forțele de Muncă Mediaș

Agenţia  Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu informează absolvenţii de învăţământ din judeţul Sibiu, promoția 2016, că pentru a putea  beneficia de indemnizaţie de şomaj şi de alte facilităţi oferite de lege, au obligaţia de a se înregistra în termen de 60 zile de la data absolvirii în evidenţa  agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă  din raza de domiciliu sau la alţi furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă acreditaţi, ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, cu următoarele documente:
- acte de studii şi de calificare sau adeverinţa din care să rezulte absolvirea formei de învăţământ (original şi copie);
- act de identitate (original şi copie);
- adeverinţă medicală cu menţiunea „apt de muncă” sau cu  eventuale restricţii medicale. 
Nerespectarea termenului de 60 de zile de la data absolvirii  atrage după sine anularea dreptului de a beneficia de indemnizaţie de şomaj. Absolvenţii înregistraţi la AJOFM Sibiu, care, într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire, nu s-au încadrat în muncă potrivit pregătirii profesionale, nu urmează o formă de învăţământ, nu realizează venituri sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare, pot solicita acordarea indemnizaţiei de şomaj. Aceasta se acordă timp de şase luni şi este de 250 lei. În urma înregistrării la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu,absolvenţii pot beneficia de mai multe servicii gratuite:
-Informare şi consiliere profesională – ansamblu de servicii care are ca scop evaluarea şi autoevaluarea personalităţii în vederea orientării profesionale, instruirea în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă, tehnici de prezentare la interviuri de angajare etc.
-Medierea muncii – punerea în contact cu angajatorii care oferă locuri de muncă în acord cu pregătirea, aptitudinile şi interesele lor.
-Formare profesională - asigură iniţierea, calificarea, recalificarea, perfecţionarea şi specializarea în diferite meserii solicitate pe piaţa muncii.
Completarea veniturilor salariale 
Absolvenţii înregistraţi la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în situaţia în care se încadrează cu program normal de lucru pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază de o primă de încadrare de 500 lei. Acest drept poate fi solicitat în termen de 60 de zile de la data angajării.
Absolvenţii, care se angajează cu program normal de lucru, în perioada de acordare a indemnizaţiei de şomaj pot beneficia de o sumă egală cu indemnizaţia de somaj la care ar fi avut dreptul, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia dacă nu s-ar fi angajat. Acest drept poate fi solicitat în termen de maximum 60 de zile de la expirarea celor 12 luni de la data angajării.
Prime de mobilitate 
-prima de încadrare -absolvenţii care se angajează în perioada în care beneficiază de indemnizaţie de şomaj într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km , faţă de localitatea de domiciliu pot beneficia de o prima de încadrare egală cu de doua ori valoarea indicatorului social de referinţă in vigoare la data acordării;
-prima de instalare -absolvenţii care se angajează în perioada în care beneficiază de indemnizaţie de şomaj într-o altă localitate şi urmare a acestui fapt îşi schimbă domiciliul, pot beneficia de o prima de instalare, egală cu de şapte ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data instalării.
Atât prima de încadrare, cât şi prima de instalare se restituie integral de către angajat dacă încetează raporturile de muncă din motive imputabile lui într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă.
Înregistrarea absolvenţilor ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă se realizează la sediul A.J.O.F.M  Sibiu, str. Morilor nr. 51 A cât şi la punctele de lucru din Mediaş, Agnita, Avrig şi Cisnădie.
Un produs Blogger.