Modificări de tarife la Evidența Persoanei Mediaș

Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului 41/2016, au fost aduse modificări Legii 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, modificări care produc efecte asupra cunatumului anumitor taxe percepute de către serviciile de evidenţă a persoanelor. Astfel, pe linie de evidenţă a persoanelor, taxa extrajudiciară de timbru, în cuantum de 5 lei, va mai fi percepută doar în următoarele cazuri:
- în caz de eliberare a cărţii de identitate ca urmare a schimbării domiciliului (în cadrul aceleiaşi localităţi, dintr-o localitate în alta şi din străinătate în România);
- în cazul preschimbării buletinelor de identitate (B.I.) în cărţi de identitate;
- în cazul înscrierii, în actul de identitate, a menţiunii privind stabilirea reşedinţei.
În ceea ce priveşte Cartea de Identitate Provizorie, taxa de eliberare a acesteia este de un leu, cu excepţia situaţiilor în care:
- Cartea de Identitate Provizorie se eliberează ca urmare a schimbării domiciliului, unde se percepe o taxă totală de 6 lei (un leu + 5 lei taxă extrajudiciară de timbru);
- Cartea de Identitate Provizorie se eliberează cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, având înscrisă menţiunea privind stabilirea reşedinţei în România, unde este o taxă totală de 6 lei (un leu + 5 lei taxă extrajudiciară de timbru);
 Pe linie de stare civilă, taxa extrajudiciară de timbru, în cuantum de 2 lei, nu va mai fi percepută în caz de:
- înregistrare, la cerere, în actele de stare civilă, a desfacerii căsătoriei;
- transcriere, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de autorităţile străine;
- reconstituire şi întocmire ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă;
- eliberare a altor certificate de stare civilă  în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate.
De asemenea, pe linie de stare civilă, în cazul dosarelor de schimbare a numelui/prenumelui, solicitanţii nu mai au obligaţia de a depune copii legalizate de pe certificatele de stare civilă, urmând a prezenta copii simple, pe care ofiţerul de stare civilă le va certifica “conform cu originalul”.
Un produs Blogger.