Foarte important de la ISU Sibiu


Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Dumitru Croitoru” al județului Sibiu face apel la instituțiile publice și operatorii economici de pe raza județului Sibiu, care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu și pentru care construcțiile în care funcționează se încadrează în prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, cu modificările și completările ulterioare, să întreprindă demersurile necesare în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu. "Astfel, recomandăm persoanelor fizice și juridice care dețin sau utilizează construcții, instalații sau amenajări care se supun avizării/autorizării privind securitatea la incendiu să întreprindă demersurile necesare în vederea obținerii acestui act administrativ care certifică îndeplinirea cerinței esențiale de securitate la incendiu. Totodată, vă facem cunoscute, în conformitate cu prevederile art. 30, alineatele (4), (4^1), (4^2), (4^3) din Legea nr. 307 privind apărarea împotriva incendiilor, modificată și completată cu Legeanr. 33 /2016 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 52/2015, următoarele:
•Excepția cu privire la obligația obținerii respectivului act administrativ (prin apariția Legii nr. 33/2016) este până la data de 31 decembrie 2016.
•Până la obținerea autorizației de securitate la incendiu, răspunderea exclusivă în ceea ce privește funcționarea construcțiilor și amenajărilor din punctul de vedere al asigurării cerinței de securitate la incendiu revine beneficiarilor investițiilor.
•Excepția prevăzută nu se aplică în situațiile în care se constată încălcarea gravă a cerinței de securitate la incendiu care impune oprirea funcționării ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor, potrivit criteriilor stabilite prin hotărâre a Guvernului, cazuri care constituie contravenții potrivit legii.
•Funcționarea după data de 01.01.2017 fără autorizație de securitate la incendiu intră sub incidența prevederilor art, 44, pct.IV din  Legea nr. 307/2006 cu modificările și comlpetările ulterioare și se sancționează cu amendă", explică reprezentanții ISU Sibiu.
Un produs Blogger.